شماره حساب فروشگاه
CMS Credits

مشتریان گرامی برای واریز وجه سفارش خود میتوانند از شماره حساب یا شماره کارت های زیر استفاده نمایید.

شماره حساب فروشگاه

ردیف شماره حساب شماره کارت نام صاحب حساب بانک عامل
1 0108527317002 6037-9972-1317-8099 پیمان نیکبخت کنارسری ملی