شماره حساب فروشگاه

مشتریان گرامی برای واریز وجه سفارش خود میتوانند از شماره حساب یا شماره کارت های زیر استفاده نمایید.

شماره حساب فروشگاه

ردیف شماره حساب شماره کارت نام صاحب حساب بانک عامل
1 0108527317002 6037-9974-5524-6620 پیمان نیکبخت کنارسری ملی